ورکشاپ رایگان برنامه ریزی و شیوه ی مطالعه ی آزمون دستیاری و آزمون پره انترنی

زمان بیست و دوم اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ دکتر سارا رضایی رزیدنت قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد

     اخبار

کتاب جمع بندی و مرور سریع قلب و عروق

تالیف کتاب جمع بندی و مرور سریع قلب و عروق برای داوطلیان آزمون دستیاری سال تحصیلی 98-99

برگزاری ورکشاپ رادیوگرافی قفسه سینه

برگزاری ورکشاپ رادیوگرافی قفسه سینه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دعوت انجمن علمی دانشکده پزشکی

برگزاری ورکشاپ دو روزه و یک روزه ی نوار قلب

برگزاری ورکشاپ دو روزه و یک روزه ی نوار قلب برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد