ثبت نام رایگان شیوه های مطالعه

ورکشاپ رایگان برنامه ریزی و شیوه ی مطالعه ی آزمون دستیاری و آزمون پره انترنی زمان بیست و دوم اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ دکتر سارا رضایی رزیدنت قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد