ورکشاپ رایگان برنامه ریزی و شیوه ی مطالعه ی آزمون دستیاری و آزمون پره انترنی

ثبت نام رایگان شیوه های مطالعه ورکشاپ رایگان برنامه ریزی و شیوه ی مطالعه ی آزمون دستیاری و آزمون پره انترنی زمان بیست و دوم اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ دکتر سارا رضایی رزیدنت قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد نام و نام خانوادگی*تلفن...